Brandventilation


Ofte er det ikke branden i sig selv, der slår ihjel, men selve røgen.

Et effektivt brandventilationssystem skal derfor sikre, at røg og varme kan bortledes, således at mennesker i området kan evakueres og brandvæsnet kan identificere brandstedet og få ilden slukket.

Et brandventilationssystem kan have flere formål alt efter bygningstype, anvendelse og myndighedskrav. Der kan dels være tale om at øge personsikkerheden (eksempelvis under en evakuering), om at sikre redningsberedskabets indsats, og endelig om at sikre de bygningsmæssige konstruktioner og værdier.

Krav der stilles i et aktuelt projekt kan vi naturligvis ikke beskrive generelt, men fælles for anlæggene er, at der stilles krav. Skal anlægget etableres for at øge personsikkerhed, kræves der altid en brandteknisk analyse.

Det skal virke, når det gælder - og det skal virke effektivt!

Det skal sikres, at det etablerede anlæg fungerer, og kan bortlede røggasser og varme. Røgen dræber, hvis den ikke bortledes - og bortledes den og varmen ikke, kan det medføre stor fare for brandspredning.

TK Montage har i samarbejde med CO&LT udviklet en række produkter til brandventilation og røgkontrol. Vi tilbyder en komplet pakke, lige fra teknisk rådgivning på det begyndende design til vedligeholdelse af det færdige projekt gennem hele dets levetid.

Kontakt os

Bliv ringet op

TK Montage Vest


  • Østervangsvej 24
  • 6715 Esbjerg N

TK Montage København


  • Bernhard Bangs Allé 29
  • 2000 Frederiksberg