Komfortventilation

Med vores to afdelinger i henholdsvis København og Esbjerg kan vi servicere i hele Danmark.

Et godt indeklima

Der stilles stadig større krav til et korrekt arbejdsklima. Komfortventilation er med til at sikre et behageligt indeklima, så det imødekommer firmaets og medarbejdernes sundhed og trivsel. Med glade og sunde medarbejdere øges produktiviteten!

I et kontormiljø er det vigtigt at der ikke er trækgener, derfor er indreguleringen vigtig. Balance i luftmængder og placering af armaturer er nogle af faktorer der gør sig gældende i et godt indeklima. Et godt indeklima fjerner også en del fravær blandt medarbejdere.

I en produktionsvirksomhed skal ventilationsanlægget først og fremmest beskytte medarbejderne mod støv, dampe, lugte og sundhedsskadelige stoffer. For at sikre det bedste indeklima, skal luften derfor udskiftes et vis antal gange pr. time.

Dernæst er det også vigtigt at der tages hensyn til miljøet, så der ikke udledes skadelige stoffer ud i naturen. Vi giver rådgivning om, hvordan I udnytter jeres indeklima bedst muligt og tilpasser ventilatorerne specielt til lokalets størrelse og særlige forhold. Har I behov for et nyt komfortventilationsanlæg, renovering eller serviceeftersyn af eksisterende anlæg, er I velkommen til at kontakte os for et godt tilbud!